Často kladené otázky
na portáli Bridee.online

Spýtať sa

Čo ak viem na jeden termín vybaviť viacero neviest? (napríklad kaderníčka, kozmetička...)

Aktuálne viete zadať len obsadenosť celého konkrétneho dňa.
Ak viete poskytnúť vašu službu počas napríklad jednej soboty dvom nevestám, nechajte si termín voľný až do jeho úplného obsadenia.

Chceli by ste sa ešte niečo spýtať ?
Napíšte nám

Musím si zvoliť lokalitu, v ktorej poskytujem svoje služby?

Výberom jednotlivých krajov, kam ste ochotní cestovať za svadbou, šetríte svoj čas, ktorý by ste inak museli stráviť odpisovaním na dopyty na svadby do vzdialenejších regiónov, do ktorých sa vám napríklad neoplatí cestovať z pohľadu času alebo nákladov.
Výber jednotlivých krajov je jednoduché a rýchle a v prípade potreby si viete preferované lokality kedykoľvek zmeniť.
Ak ste ochotní cestovať za nevestami aj do Českej republiky, ponúkame vám aj takúto možnosť.

Chceli by ste sa ešte niečo spýtať ?
Napíšte nám

Ako funguje systém odporúčaní a zliav?

Ak máte vybraný balík služieb, viete si znížiť jeho cenu na nasledujúce obdobie a to až do výšky 40% z cenníkovej ceny.
V menu Prehľad máte k dispozícií pripravený odporúčací link, ktorý stačí len jednoducho skopírovať a poslať ho vášmu kolegovi alebo inému dodávateľovi, o ktorom si myslíte, že by mal byť súčasťou svadobného vyhľadávača Bridee.online.
Ak sa takýto dodávateľ cez váš link zaregistruje automaticky získava zľavu vo výške 40% na prvé obdobie registrácie a vy získate zľavu 20% za každé odporúčanie.

Chceli by ste sa ešte niečo spýtať ?
Napíšte nám

Môžem si zvoliť viacero služieb, ak ponúkam aj iní súvisiace služby?

Áno, každú službu je však potrebné vytvoriť samostatne cez Moje služby / Pridať službu

Chceli by ste sa ešte niečo spýtať ?
Napíšte nám

Musím zadávať ceny svojich služieb?

Nie, táto položka nie je povinná, nakoľko vieme, že niektoré služby môžu mať individuálnu cenu, ktorú si dodávateľ dohodne priamo s konkrétnou nevestou. Aspoň približné ceny však odporúčame uvádzať, aby ste nevestám uľahčili výber dodávateľov.

Chceli by ste sa ešte niečo spýtať ?
Napíšte nám

Ako môžem získať recenzie na svoje služby?

Recenzie na vaše služby vám vedia písať registrované, aj neregistrované nevesty.
V prípade, že máte u nás nový profil, viete si relevantné recenzie zadať aj vy sami po prihlásení sa, avšak s uvedením mena nevesty alebo ženícha, ktorí vám uvedenú recenziu napísali napríklad na vašej stránke, prípadne FbPage a pod.

Chceli by ste sa ešte niečo spýtať ?
Napíšte nám

Je dohoda o spolupráci, ktorú uzatvorím s nevestou prostredníctvom chatu zäväzná?

Prostredníctvom chatu na webovej stránke je možné medzi registrovaným dodávateľom (napr. fotografom) a registrovaným zákazníkom (nevestou) uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb. Ide o nepomenovanú zmluvu uzatvorenú podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, ktorá vzniká momentom, kedy sa dodávateľ s nevestou ako zmluvné strany dohodnú na jej podstatných náležitostiach, a teda kedy sa dohodnú na povahe poskytovaných služieb, termíne ich poskytnutia, rozsahu a na cene za poskytované služby, a kedy jednoznačne vyjadria svoju vôľu, že chcú byť zmluvou viazaní (teda uvedením do chatu, že s dohodnutými podmienkami súhlasia, prípadne kliknutím na nato učené tlačidlo).

Potvrdením, resp. dôkazom o uzatvorenej zmluve je príslušný chat, v ktorom sú vyššie uvedené skutočnosti zaznamenané, pričom po kliknutí na príslušné tlačidlo v chate o uzatvorení dohody webová stránka zmluvným stranám odošle aj potvrdenie do e-mailu. Takto uzatvorená zmluva (dohoda) má následne povahu riadne uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle Občianskeho zákonníka, na ktorú sa dá v prípade sporu (napr. ak nevesta nebude chcieť uhradiť dohodnutú odplatu za poskytnuté služby) odkázať, a na základe ktorej sa dá následne aj súdom vymáhať neposkytnuté plnenia (teda napr. neuhradenú odplatu za poskytnuté služby).

Chceli by ste sa ešte niečo spýtať ?
Napíšte nám

Platím portálu Bridee.sk poplatok za sprostredkovanie konkrétnej svadby?

Nie.

Chceli by ste sa ešte niečo spýtať ?
Napíšte nám

Chcel by som dostávať hromadné dopyty od neviest

Odteraz majú nevesty možnosť vybrať si, či si vyhľadajú dodávateľov individuálne alebo odošlú hromadný dopyt všetkým dodávateľom v hľadanej kategórii, ktorí budú mať aktívne zasielanie hromadných dopytov. Takýto dopyt vám príde priamo do vašej mailovej schránky.
V úvodnej, testovacej, fáze je táto funkcia u všetkých vypnutá a je potrebné si ju, v prípade záujmu, aktivovať.
Môžete tak urobiť veľmi jednoducho, po prihlásení sa na www.bridee.sk / www.bridee.cz v menu Prehľad - Funkcia "Chcem do emailu dostávať hromadné dopyty".

Chceli by ste sa ešte niečo spýtať ?
Napíšte nám

Pravidelné zasielanie štatistík na mail

Môžete si zapnúť pravidelné, mesačné, zasielanie štatistík na váš mail.
Štatistiky za predchádzajúci mesiac vám tak prídu každý prvý pondelok v nasledujúcom mesiaci.
Môžete tak urobiť veľmi jednoducho, po prihlásení sa na www.bridee.sk / www.bridee.cz v menu Prehľad - Funkcia "Chcem do emailu dostávať mesačné štatistiky".

Chceli by ste sa ešte niečo spýtať ?
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek inú otázku, na ktorú ste nenašli odpoveď, kontaktujte nás.