Svadba so sebou prináša mnoho záväzkov, ktoré zahŕňajú aj samotný majetok novomanželov. To znamená, že majetok nadobudnutý po sobáši spadá pod bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. BSM sa stáva komplikované až pri rozvode.

 

Význam BSM

Občiansky zákonník upravuje BSM ako formu spoluvlastníctva manželov. Spoluvlastníctvo ako také môže byť podielové a bezpodielové. Manželské BSM je teda spoluvlastníctvo majetku nadobudnuté jedným z manželov, na ktorý sa nevzťahuje žiadny podiel. Teda každý z manželov má právo na plné užívanie danej veci.

Čo možno zahrnúť do BSM?

Popravde všetky hnuteľné, ale aj nehnuteľné veci, ktoré boli nadobudnuté počas trvania manželstva. V neposlednom rade ide aj o príjmy, cenné papiere či výhry v lotérii. Aj kúpa domu, bytu či auta v rámci BSM spadá do spoluvlastníctva manželov.

Pri uzatváraní zmluvy o hypotekárnom či spotrebnom úvere sa počas trvania manželstva prihliada na obe strany, teda ide o súhrn príjmov oboch manželov, aj keď hlavný žiadateľ bude len jeden z nich.

Čo pod BSM nespadá?

Podľa zákona do BSM nepatria:

  • majetky nadobudnuté pred uzatvorením manželstva;

  • zdedené majetky;

  • darované majetky;

  • veci slúžiace na osobnú potrebu jedného z manželov (odev, hygienické potreby, lieky);

  • veci slúžiace na výkon povolania či podnikateľskej činnosti.

Zánik BSM

Keďže je BSM viazané výhradne na manželstvo dvoch osôb, toto zaniká zánikom manželstva, napríklad rozvodom či smrťou jedného z manželov. Existujú však isté prípady, kedy je možné aj počas trvania manželského zväzku BSM zrušiť.

Dobré mravy

Podľa zákona je možné BSM zrušiť v mimoriadnych prípadoch, ktoré môžu odporovať dobrým mravom. Sem patrí najmä nepriaznivé hospodárenie či nakladanie s majetkom jedného z manželov. Veľmi častá situácia je aj tá, kedy žijú manželia oddelene a (väčšinou) manžel nezabezpečuje základné potreby tejto rodine (neplatí výživné). 

BSM z dôvodu odporovania dobrým mravom môže zrušiť jedine súd! Nezabudnite si však BSM následne aj medzi sebou vysporiadať.

Podnikanie

Ak sa jeden z manželov rozhodne podnikať, automaticky to pre toho druhého predstavuje určité riziko. V takomto prípade je možné podať návrh na súd, v ktorom budete žiadať o zrušenie BSM z dôvodu podnikania manžela/ky.

Ak by ste však začali ako manželia podnikať spolu, je potrebné uzatvoriť medzi sebou zmluvu o delení príjmu z podnikateľskej činnosti. V opačnom prípade sa príjmy delia rovným dielom.

Dohodnite sa

Ak sa neviete rozhodnúť, alebo vám jednoducho BSM ako také (v pôvodnom znení) nevyhovuje, dohodnite sa! Existuje totiž možnosť BSM napríklad zúžiť, a to na základe jednoduchej dohody. Túto dohodu však nie je možné uzatvoriť pred vznikom manželstva (predmanželská zmluva)!

Dohody slúžiace na pozmenenie BSM

  • dohoda o rozšírení BSM;

  • dohoda o zúžení BSM;

  • dohoda o vzniku BSM ku dňu zániku manželstva.

 

Nezabudnite, že všetky z týchto dohôd musia byť notársky overené!

 

 

Zdroj fotiek: pinterest.com, depositphotos.com

 

Neváhajte a zaregistrujte sa na našom portáli.

Registrovať sa
Kategórie:

Tipy a rady

Prečítajte si podobné články

Tipy a rady
Čo všetko treba vybaviť po svadbe?

Máte svadobný deň za sebou, opadol z vás všetok stres a napätie, môžete sa už len tešiť na spoločne strávené chvíle. Pred svadbou bolo veľa vecí, ktoré ste...

Prejsť na článok
Tipy a rady, Oznámenia a tlačoviny
Originálne tipy na svadobné oznámenia

 Stanovili ste si už dátum svadby? Čaká na vás ďalší krok - oznámiť túto veselú novinku hosťom! Môžete si zvoliť klasickú cestu osobného oznámenia, alebo staviť na kreativitu...

Prejsť na článok
Tipy a rady
Na čo myslieť pri plánovaní svadby

Koordinované plánovanie je nevyhnutné, aby všetko prebehlo vo váš veľký deň hladko. Rozložiť si ho podľa časových úsekov vám pomôže nestratiť sa v množstve úloh, ktoré na vás čakajú....

Prejsť na článok